‘เอินเอิน’ ฟาติมา เดชะวลีกุล

 • น้ำหนัก : 45
 • ส่วนสูง : 170

ประวัติ 'เอินเอิน' ฟาติมา เดชะวลีกุล

‘เอินเอิน’ กับเพลง คิดถึงนะ

 

ติดตามชม รายการ The Star Idol ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ทางช่องวัน 31

ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆ

 1. ‘ปอนด์’ สกุลพล ทิพยมณฑล
 2. ‘พิม’ ณิชชญา อู่นนทกานต์
 3. ‘ตาตั้ม’ ณัฐเชน เกตจุนา
 4. ‘กริช’ รัชกฤช อารยชาญศิริ
 5. ‘ตัส’ ทศวรรษ สิงอุปโป
 6. ‘ฟิลด์’ ธิติ พันธ์เฉลิมศรี
 7. ‘ภูริช’ ภูริช เหลืองสกุล
 8. ‘ดีเจ’ เสฏฐวุฒิ ผาบุญมา
 9. ‘บูม’ สหรัฐ เทียมปาน
 10. ‘ตั้งต้น’ จิณภพ ปรารถนาสันติ
ช่องทางติดตาม