Home » Rerun » ดูย้อนหลัง ⭐️ The Star Idol EP.4 ล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2564

รายการ The Star Idol EP.4 (Full EP)

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

 1. ‘กรณ์’ พลัฏฐ์ ชยุตนิธิโรจน์
 2. ‘ไฟว์’ ศิรา สิทธิจารธรรม
 3. ‘โอ’ ณัทฐ์สุทธา สราญสิริบริรักษ์
 4. ‘แจ็คพอต’ อธิชา รักษลิขิต
 5. ‘หมีพูห์’ พลวรรธน์ บิลสะเล็ม
 6. ‘โอม’ เจตนิพัทธ์ โลหะการก
 7. ‘น้ำหวาน’ วนัสนันท์ อยู่คง
 8. ‘โชกุน’ ปารมี เทศดรุณา
 9. ‘พอล’ ภูริ ศรีไพร
 10. ‘ภูร์’ ภูร์ เพียงพอ
 11. ‘เพชร’ จักรเพชร ภิบาล
 12. ‘ไดร์ม่อน’ ณรกร ณิชกุลธนโชติ
สมัคร เดอะสตาร์
Right Menu Icon