Home » news » “เพื่อดาวดวงนั้น Challenge” ร้อง เล่น เต้น มันส์ รับของรางวัล ฟรี!!

“เพื่อดาวดวงนั้น Challenge”
ร้อง เล่น เต้น มันส์ ลุ้นรับของรางวัล ฟรี!!

ย้อนวันวานไปกับบทเพลงแห่งความทรงจำ “เพื่อดาวดวงนั้น” ไปด้วยกันกับ “กิจกรรม เพื่อดาวดวงนั้น Challenge” เพียงแค่คุณถ่ายคลิปร้อง เต้น หรือลิปซิงค์ท่อนฮุคเพลง เพื่อดาวดวงนั้น ลงใน TikTok ด้วยลีลา ท่าทาง และความคิดสร้างสรรค์สไตล์คุณ คลิปไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด รอรับรางวัลจากช่องวัน31 ฟรีไปเลย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี

➤ Flash Drive จำนวน 2 รางวัล
1.) คุณชูชาติ ชูสถาน
2.) คุณพบธรรม จันทรวิน

➤ แก้วน้ำ Limited Edition จำนวน 1 รางวัล
1.) คุณพัชรินทร์ วรรณธนาเลิศ

➤ กล่องข้าว จำนวน 3 รางวัล
1.) คุณสุพิชฌาย์ พระอินทร์ดี
2.) คุณทัศนีย์ ม่วงนิ่ม
3.) คุณวสันต์ บุญธรรม

➤ สมุด จำนวน 4 รางวัล
1.) คุณหนุ่ม ปฐมศิลป์ หลวงพรหม
2.) คุณอุกฤษฎ์ คะเณย์
3.) คุณบังอร เตชะจิตตานันท์
4.) คุณผุสดี เจริญกุล

➤ เสื้อยืด จำนวน 10 รางวัล
1.) คุณพีรวิชญ์ เอกวานิช
2.) คุณพิพัฒน์พงศ์ พุ่มพวง
3.) คุณปัทมาภรณ์ ศรีอิทยาจิต
4.) คุณสอางค์ เพ็งพินิจ
5.) คุณสิรามล นิลกำเนิด
6.) คุณศิตา วรรณทอง
7.) คุณพันธิตรา ภูวนาถศรัณญา
8.) คุณอลงกรณ์ เที่ยงตรง
9.) คุณจิราวรรณ รุ่งเรือง
10.) คุณพชรพล แสงจันทร์ฉาย


➤ กิจกรรม “เพื่อดาวดวงนั้น Challenge”

 

ฟังเพลง “เพื่อดาวดวงนั้น”

เวอร์ชั่นพิเศษ The Star From Home

➤ ระยะเวลากิจกรรม

ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันนี้ – 30 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี : วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 (เวลา 18:00 น.)

ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

ถ่ายคลิปร้อง เต้น หรือลิปซิงค์ท่อนฮุคเพลงเพื่อดาวดวงนั้น ลงใน TikTok
พร้อมใส่ Hashtag #เพื่อดาวดวงนั้นChallenge #TheStarIdol
จากนั้นส่งข้อมูลร่วมกิจกรรมมาที่  ► ร่วมกิจกรรม “เพื่อดาวดวงนั้น Challenge”
คลิปไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด รอรับรางวัล จากช่องวัน31 ฟรี!

เกณฑ์การตัดสิน

เพียงแค่คุณ ร้อง เต้น หรือลิปซิงค์ท่อนฮุคเพลง เพื่อดาวดวงนั้น ลงใน TikTok ด้วยลีลา ท่าทาง และความคิดสร้างสรรค์สไตล์คุณ คลิปไหนถูกใจทีมงานมากที่สุด รอรับรางวัล จากช่องวัน31 ฟรีไปเลย

ของรางวัล

Flash Drive Limited edition จาก ช่องวัน31 จำนวน 2 รางวัล
แก้วน้ำ Limited edition จาก ช่องวัน31 จำนวน 1 รางวัล
กล่องข้าวรักษ์โลก Limited edition จาก ช่องวัน31 จำนวน 3 รางวัล
สมุด Limited edition จาก ช่องวัน31 จำนวน 4 รางวัล
เสื้อยืด Limited edition จาก ช่องวัน31 จำนวน 10 รางวัล

ส่งข้อมูลร่วมกิจกรรม “เพื่อดาวดวงนั้น Challenge”

คลิกที่นี่!  หรือ คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้เลย!

เงื่อนไขและกติกา

 • ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถส่งคลิปวิดีโอแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ ไม่จำกัดเพศและอายุ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
 • คลิปวิดีโอที่ส่งประกวดต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับเพลง “เพื่อดาวดวงนั้น” ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งมอบคลิปวิดีโอที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ หรือเครดิตใดๆ ให้แก่โครงการ
 • ห้ามนำคลิปวิดีโอของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด และคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดดังกล่าว ต้องไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะ ไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน รวมทั้ง ต้องเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับบุคคลใด หรือ องค์กรใดๆ
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
  หากคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับรองว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของวัตถุ และบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอ หรือผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายคลิปวิดีโอนั้น
 • รูปแบบของคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวดจะต้องมีความเหมาะสม ไม่สื่อไปในทางลามกอนาจาร หมิ่นประมาทผู้อื่น สร้างความขัดแย้งล่อแหลมต่อกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 • โครงการมีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิปวิดีโอ หรือไม่เผยแพร่คลิปวิดีโอที่โครงการเห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด  หากปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพที่ไม่เหมาะสม  โครงการมีอำนาจในการตัดสินให้คลิปวิดีโอนั้นเป็นโมฆะ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงและยินยอมให้คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ โดยโครงการและผู้สนับสนุนของโครงการ (หากมี) มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้ทุกช่องทางโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่ผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นเจ้าของคลิปวิดีโอ
 • ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้ชนะไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข หรือปกปิดข้อเท็จจริง คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้ชนะออกจากการเข้าร่วมโครงการได้ทันที และผู้ชนะไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ชนะได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมและผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือว่าตกลงตามกติกาเงื่อนไขนี้ทุกประการ
 • โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด ไม่สามารถโต้แย้งได้ โครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น

ติดตามชม “The Star Idol” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. ทางช่องวัน 31

ติดตามทุกความเคลื่อนไหว The Star Idol คลิก ► The Star Idol

Right Menu Icon